Zephyr Real Estate

Beleggingen

Beleggingen

Zephyr Real Estate belegt in toekomstbestendige (middeldure) huurwoningen met de focus op seniorenhuisvesting en zorgvastgoed van hoge kwaliteit. Hierbij streven wij naar optimaal rendement voor onze eigen portefeuille, onze huurders én voor de samenleving. Onze duurzame betrokkenheid valt goed samen met de levensduur van vastgoed.

Door visie op de toekomst kunnen we lange termijndoelen formuleren en bewaken. Alleen dan blijft een investering in vastgoed voor decennia waardevast. Daarom kenmerken onze investeringen ons door de bijdrage aan een inclusieve, duurzame en leefbare woon- en leefomgeving.

Hier vindt u enkele voorbeelden.

Over Zephyr Real Estate

Er zijn veel manieren om tegen investeringen in vastgoed aan te kijken. Bij Zephyr Real Estate doen we dat – net als alles wat we doen – vanuit potentieel, toekomstgerichtheid en maatschappelijke impact. Want gebouwen staan lang en hebben invloed op de mensen die ze bewonen of gebruiken. Daarom hebben we niet alleen oog voor rendement, maar ook voor de bijdrage aan de leefomgeving en vanzelfsprekend duurzaamheid.

Zo bewijzen we steeds onze kernwaarden: alleen het beste voor het project, transparantie, eerlijkheid, haalbaarheid, verschillen voorkomen en vermijden. Elke dag weer.

Wij zijn benieuwd naar uw verhaal

Hoe wij werken blijkt steeds weer een goede formule. Het is ook altijd maatwerk, meestal is het een samenspel van onze competenties en die delen we graag. Neem dus gerust contact met ons op.