Edam - Oorgat 6

Kleinschalig woonzorgcomplex voor dementerende ouderen

Project Info

Op het Oorgat ter hoogte van het Fort bij Edam in de gemeente Edam-Volendam willen wij voor dementerende ouderen een thuis bieden. Hiervoor wordt een kleinschalig woonzorgcomplex met ca. 28 zorgappartementen ontwikkeld die in de plaats komt van de huidige bedrijfsgebouwen. De huidige woning wordt vervangen door een nieuwe vrijstaande villa. De kenmerkende monumentale beuk die aan de voorkant van het terrein staat wordt daarbij behouden.

Het aantal mensen met dementie is door de vergrijzing bijna verzesvoudigd. Van 50.000 in 1950 tot 290.000 nu. Het aantal zal in de toekomst explosief stijgen tot meer dan een half miljoen in 2040. Tot 2050 zal het aantal mensen met dementie verder oplopen naar 620.000.

Het kleinschalig woonzorgcomplex bestaat voornamelijk uit zorgappartementen voor dementerenden. Een aantal appartementen zal worden bestemd voor zorghotelkamers. Hier kunnen ouderen uit Edam terecht wanneer zij bijvoorbeeld uit het ziekenhuis worden ontslagen, maar nog niet naar huis kunnen omdat zij nog zorg nodig hebben. Op de begane grond komen gemeenschappelijke voorzieningen zoals een eetkamer, woonkamer en bibliotheek. In overleg met de zorgexploitant wordt ook onderzocht of er een buurtkamer kan komen waar eenzame ouderen uit Edam ook deel kunnen nemen aan dagelijkse activiteiten.

Stand van zaken

Oorgat Ontwikkeling BV, onderdeel van Zephyr Real Estate, heeft in samenwerking met de gemeente Edam-Volendam de initiatieffase voor de ontwikkeling van een kleinschalig duurzaam woon-zorgcomplex voor dementerende ouderen en vrijstaande villa afgerond. De gemeente Edam-Volendam heeft naar aanleiding van de resultaten besloten om het project niet langer aan te merken als ‘ruimtelijke project’ binnen hun projecten organisatie en gaan er van uit dat de verdere ontwikkeling zonder de daarbij behorende ambtelijke inzet kan worden volbracht.
De komende periode starten we met het contracteren van een zorgexploitant, het voorbereiden van het bestemmingsplan en de uitwerking van de ontwerpen. Zephyr Real Estate zal vermoedelijk het woon-zorgcomplex toevoegen aan de eigen beleggingsportefeuille.

Opdrachtgever: Oorgat Ontwikkeling BV (onderdeel van Zephyr Real Estate BV)

Partners: Gemeente Edam-Volendam, OOG van de Bouwmeester, Architectenbureau Ruben Wennekers

Locatie: Oorgat 6 en 6a te Edam

Programma: Kleinschalig woonzorgcomplex en 1 vrijstaande woning

Oplevering:

Project Website: http://www.oorgatontwikkeling.nl

Gallery

Locatie

Gerelateerde Projecten

Wij zijn benieuwd naar uw verhaal

Hoe wij werken blijkt steeds weer een goede formule. Het is ook altijd maatwerk, meestal is het een samenspel van onze competenties en die delen we graag. Neem dus gerust contact met ons op.